Matura Shtetërore

MATURA SHTETËRORE 2017

 

UDHËZIM Nr. 19 ,DATË 24.08. 2017 PËR NJË NDRYSHIM NË UDHËZIMIN Nr. 9, DATË 15.3.2017 "PËR ORGANIZIMIN E PROVIMEVE TË MATURËS SHTETERORE 2017", SESIONI I DYTË

UDHËZIM NR. 15 DATË 19.05.2017 PËR PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË PROGRAMET NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË TË SUDIMEVE, NË PROGRMAET E STUDIMEVE ME KARAKTER PROFESSIONAL, SI DHE NË PROGRAMET E INTEGRUARA TË SUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË, NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË, PËR VITIN AKADEMIK 2017-2018

Urdhër nr. 279 datë 19.05.2017 "Për një ndryshim në Udhëzimin Nr.7 Datë 10.03.2017 "Për datat dhe organizimin e provimeve të Maturës Shtetërore 2017""

NJOFTIM MBI APLIKIMIN PËR PROVIMET E MATURËS SHTETËRORE 2017

FORMULARI A1

FORMULARI A1-Z

KALENDARI I APLIKIMIT ON-LINE I FORMULARËVE A1 DHE A1Z 

UDHËZUES A1

UDHËZUES A1Z

Udhëzues për aplikimin në Maturë Shtetërore nga portali qeveritar

Udhëzim Nr.9, datë 15.03.2017 "Për organizimin e provimeve të Maturës Shtetërore 2017, sesioni i dytë"

Udhëzim Nr.7 Datë 10.03.2017 "Për datat dhe organizimin e provimeve të Maturës Shtetërore 2017"

Udhëzim Nr.6 datë 09.03.2017 për një ndryshim në Udhëzimin Nr.26 dtë 29.12.2016 "Për organizimin dhe zhvillimin e provimeve kombëtare të Maturës Shtetërore 2017"

Urdhër nr.39.datë 31.01.2017 “Për miratimin e rregullores së maturës shtetërore në republikën e shqipërisë”

Programet Orientuese të Maturës Shtetërore 2017

UDHËZIM NR.26 DATË 29.12.2016 “PËR ORGANIZIMIN DHE ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË MATURËS SHTETËRORE 2017”

 

 

MATURA SHTETËRORE 2016

Libri i Transparencës 2016

Publikohet libri i transparencës 2016

Udhëzues për përdorimin e librit të transparencës

Formulari i korrigjimit të pasaktësive

Udhëzim për plotësimin e formularit të korrigjimit të pasaktësive

Libri i transparencës Berat

Libri i transparencës Bulqizë

Libri i transparencës Delvinë

Libri i transparencës Devoll

Libri i transparencë Dibër

Libri i transparencës Durrës

Libri i transparencës Elbasan

Libri i transparencës Fier

Libri i transparencës Gjirokastër

Libri i transparencës Gramsh

Libri i transparencës Has

Libri i transparencës Kamëz

Libri i transparencës Kavajë

Libri i transparencës Kolonjë

Libri i transparencës Korçë

Libri i transparencës Krujë

Libri i transparencës Kuçovë

Libri i transparencës Kukës

Libri i transparencës Kurbin

Libri i transparencës Lezhë

Libri i transparencës Librazhd

Libri i transparencës Lushnje

Libri i transparencës Malësi e Madhe

Libri i transparencës Mallakastër

Libri i transparencës Mat

Libri i transparencës Mirditë

Libri i transparencës Peqin

Libri i transparencës Përmet

Libri i transparencës Pogradec

Libri i transparencës Pukë

Libri i transparencës Sarandë

Libri i transparencës Shkodër;

Libri i transparencës Skrapar

Libri i transparencës Tepelenë

Libri i transparencës Tiranë

Libri i transparencës Tiranë Qark

Libri i transparencës Tropojë

Libri i transparencës Vlorë

UDHËZIM NR. 15, DATË 01.08.2016 PËR ”DISA SHTESA NË UDHËZIMIN NR. 13, DATË 22.07.2016 PËR “PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE, NË PROGRAMET E STUDIMEVE ME KARAKTER PROFESIONAL, SI DHE NË PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË, ME KOHË TË PLOTË, NE INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË, PËR VITIN AKADEMIK 2016 – 2017””

UDHËZIM NR. 13, DATË 22.07.2016 PËR “PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE, NË PROGRAMET E STUDIMEVE ME KARAKTER PROFESIONAL, SI DHE NË PROGRAMET E INTEGRUARA TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË, ME KOHË TË PLOTË, NE INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË, PËR VITIN AKADEMIK 2016 – 2017”

Njoftim për plotësimin e Formularit A1Z nga të gjithë kandidatët që nuk kanë detyrime në Maturën Shtetërore

Rezultatet e provimeve me zgjedhje "Z1 / Z2"

Rezultatet e provimit "Matematikë" (D2)

Provimet me zgjedhje "Z1 / Z2", skema dhe zgjidhje

Rezultatet e provimit "Gjuhë Shqipe dhe Letërsi" (D1)

Rezultatet e provimit "Gjuhë e Huaj" (D3)

Provimi i detyruar "Matematikë", skema e vlerësimit:

Matematikë, zgjidhje gjimnaz, varianti A Matura 2016

Matematikë, zgjidhje gjimnaz varianti B, Matura 2016

Matematikë, zgjidhje gjuhësor, Matura 2016

Matematikë, zgjidhje profesional, Matura 2016

Provimi i detyruar "Gjuhë Shqipe dhe Letërsi", skema e vlerësimit:

Provimi i detyruar, "Gjuhë e huaj", teste dhe skema e vlerësimit:

 

NJOFTIM PËR TË GJITHË NXËNËSIT, QË KANË PËRFUNDUAR ARSIMIN E MESËM JASHTË VENDIT DHE DËSHIROJNË TË APLIKOJNË PËR PRANIM NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË NE SHQIPËRI PËR VITIN AKADEMIK 2016-2017

Kerkese aplikimi per njevlershmeri diplome te shkolles se mesme 2016

Kalendari i aplikimit - Formulari A1Z, nga të gjithë kandidatët që nuk kanë detyrime në Maturën Shtetërore

UDHËZIM Nr. 3, DATË 24.03.2016 PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË MATURËS SHTETËRORE 2016

Kalendari i aplikimit A1 dhe A1Z

Formulari A1 , Matura Shtetërore 2016

Formulari A1Z, Matura Shtetërore 2016

Udhëzues për plotësimin e Formularit A1, Matura Shtetërore 2016

Udhëzues për plotësimin e Formularit A1Z, Matura Shtetërore 2016

URDHËR PËR MIRATIMIN E "RREGULLORES SË MATURËS SHTETËRORE 2016" DHE RREGULLORJA E MATURËS SHTETËRORE 2016

Programet Orientuese të Maturës Shtetërore 2016

Udhëzim Nr. 1, datë 11.02.2016 "Për organizimin dhe zhvillimin e Provimeve të Maturës Shtetërore 2016"

 

MATURA SHTETËRORE 2015

Raundi II-të:

Kuotat dhe programet e studimit per Formularin A3

Rezultatet e lëndëve me zgjedhje MSH 2015, Sesioni i II-të

Rezultatet - Gjuhë Shqipe dhe Letërsi, sesioni i dytë

Rezultatet - Matematikë, sesioni i dytë

FAZA II-të

FAZA I-rë

Paketë informuese për formularin A2 2015

Formulari A2 2015

Kalendari i plotësimit të Formularit A2, MSH 2015

Udhëzimi për plotësimin e Formularit A2

VKM për kuotat e pranimit dhe tarifat e shkollimit për vitin akademik 2015-2016

Tabela për koutat e pranimit dhe tarifat e shkollimit për vitin akademik 2015-2016

Rezultatet - Provimet me zgjedhje "Z1 / Z2"

Link - 1

Link - 2

Rezultatet - Matematikë

Link - 1

Link - 2

Provimet me zgjedhje "Z1 / Z2", zgjidhje dhe skema vlerësimi

Link - 1

Link - 2

Rezultatet - Provimi i detyruar "Gjuhë Shqipe dhe Letërsi"

Provimi i detyruar "Matematikë", teste dhe skema:

Provimi i detyruar "Gjuhë Shqipe dhe Letërsi", teste dhe skema:

Provimi i detyruar, "Gjuhë e huaj", teste dhe skema:

UDHËZIM Nr. 8, DATË 26.03.2015 PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE TË MATURËS SHTETËRORE 2015

Koeficentët e profileve të shkollave, MSH 2015

Koeficentët e lëndëve me zgjedhje, MSH 2015

Kalendari i aplikimit A1 dhe A1Z

Formulari A1 dhe A1Z, Matura Shtetërore 2015

Udhëzues për plotësimin e Formularit A1, Matura Shtetërore 2015

Udhëzues për plotësimin e Formularit A1Z, Matura Shtetërore 2015

Urdhër për miratimin e "Rregullores së Maturës Shtetërore 2015" dhe "Rregullore e Maturës Shtetërore 2015" 

Programet Orientuese të Maturës Shtetërore 2015

UDHËZIM NR.1 DATË 12.01.2015 PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE TË MATURËS SHTETËRORE 2015

UDHËZIM NR.2 DATË 06.02.2015 PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE TË MATURËS SHTETËRORE PROFESIONALE 2015

 

Raporti publik i Maturës Shtetërore

Fituesit e fazës finale për në IAL publike, A3

Pikët e fituesit të fundit, A3

Formulari A3

Tabela për shpërndarjen e kuotave të paplotësuara

Udhëzimi nr.41, datë 14.10.2014

Urdhëri nr. 409 datë 15.10.2014

Lista e fituesve në IAL publike, FAZA II

Pikët e Fituesit të fundit Raundi i I, FAZA II

Matura Shtetërore 2014 - Sesioni and dytë

Rezultatet e lëndës Gjuhë shqipe dhe Letërsi

Rezultatet e lëndës Matematikë

Regjistrimi online i kandidatëve fitues për në IAL publike, faza e parë

Video ilustruese për procedurën e regjitrimit online:

1. Regjistrimi online në preferencë të parë  

Link - 1

 

2. Regjistrimi online me opsionin mbetem në këtë preferencë 

Link - 2

 

3. Regjistrimi online me opsionin vazhdoj konkurimin për një preferencë më të lartë 

Link - 3

 

Lista e fituesve për IAL publike, faza e pare

Pikët e fituesit të fundit,MSH 2014

 

 

Librin e Transparencës pë çdo DAR / ZA mund ta shkarkoni më poshtë:

 
Libri i transparencës Berat
Libri i transparencës Bulqizë
Libri i transparencës Delvinë
Libri i transparencës Devoll
Libri i transparencë Dibër
Libri i transparencës Durrës
Libri i transparencës Elbasan
Libri i transparencës Fier
Libri i transparencës Gjirokastër
Libri i transparencës Gramsh
Libri i transparencës Has
Libri i transparencës Kamëz
Libri i transparencës Kavajë
Libri i transparencës Kolonjë
Libri i transparencës Korçë
Libri i transparencës Krujë
Libri i transparencës Kuçovë
Libri i transparencës Kukës
Libri i transparencës Kurbin