Kalendari i Aktiviteteve – 70 vjetori i Çlirimit

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT

PROGRAMI I PËRGJITHSHËM I AKTIVITETEVE PËR 70-VJETORIN E ÇLIRIMIT

 

INSTITUCIONI ORGANIZUES

 

PROJEKTI

 

VENDI

 

DATA

 

  PJESMARRJE

1. Federata Shqiptare e Atletikes Atletika ne 70 vjetorin e çlirimit TIRANE , KORCE ELBASAN 05-25 Nëntor Shkollat 9 vjeçare

Shkollat e Mesme

2. Federata Shqiptare e Volejbollit Volejbolli ne 70 vjetorin e çlirimit Tiranë 10-20 nëntor Shkolla 9 vjeçare

Shkolla te mesme

3. Federata Shqiptare e Judos Judo ne 70 vjetorin e çlirimit Vlore

Lezhe

Laç

Elbasan

Tiranë

 

 

05-25 Nëntor

Shkollat 9 vjeçare

Shkollat e Mesme

4. Federata Shqiptare e Aeronautikës Kupa e 70 vjetorit te çlirimit Tiranë

Mali i Dajtit

28-29-30 Nëntor E hapur për te gjithë . Mbulimin nga ajri i te gjithë aktiviteteve sportive.
5. Federata Shqiptare e Karatesë Kupa e 70 vjetorit te çlirimit Tiranë

Elbasan

10-20 Nëntor Shkollat 9 vjeçare shkollat e mesme
6. MAS-Shoqata “ODRIA”  Maratona 8 KM

Subash– Labove

155 vjet Levizje Olimpike

Ne kuadrin e 70 vjetorit

Gjirokastër 15 Nëntor E hapur për te gjithë kategoritë e moshave
Prioritare