Koordinatori për të drejtën e informimit

Koordinatori për të drejtën e informimit i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit :

Valbona Sheftelia

Email:     koordinatori@arsimi.gov.al

Adresa:     Rruga e Durrësit, Nr 23, Tiranë

Orari:        E Hënë – E Enjte  08:00 – 16:30

E Premte           08:00 – 14:00