Postuar më: 09/05/2019

SHPALLJE E FITUESIT PËR POZICIONIN “DREJTOR I PËRGJITHSHËM NË SHËRBIMIN KOMBËTARË TË RINISË”

Në zbatim të pikës 5 të kreut II, të vendimit nr.377, datë 11.6.2014 të Këshillit të Ministrave ”Për krijimin dhe mënyrën e organizimit e të funksionimit të Shërbimit Kombëtar për Rininë”, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë në përfundim të vlersimit final të kandidatëve që kaluan fazën e dytë, mbi përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

 

          “Drejtor i Përgjithshëm” në Shërbimin Kombëtar të Rinisë

 

Kandidati fitues është:

  •       Irsa Ruçi

Të rejat e fundit