» THIRRJE PËR APLIKIM PËR POZICIONIN E DREJTORIT TË ERI SEE