Postuar më: 07/01/2022

URDHËR NR. 2, DATË 06 .01.2022 “PËR NJOFTIMIN E FILLIMIT TË PROCEDURAVE TË PËRZGJEDHJES SË ANËTARËVE TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT NË UNIVERSITETIN “ALEKSANDËR MOISIU”, DURRËS, MËNYRËN E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE DHE AFATIN E DORËZIMIT TË DOKUMENTACIONIT””

Të rejat e fundit