Postuar më: 28/04/2022

URDHËR NR. 225, DATË 27.04.2022 “PËR MIRATIMIN E PLANIT TE INTEGRITETIT PËR MINISTRINË E ARSIMIT DHE SPORTIT 2022-2025”

Të rejat e fundit