[section_tc][column_tc span=’12’][text_tc timing=’linear’ trigger_pt=’0′ duration=’1000′ delay=’0′]

 

Departamente

Drejtoria e Arsimit Parauniversitar

 

Kontakt:

Tel: +355 4 2225832

Email: zamira.gjini@arsimi.gov.al

Drejtoria e Arsimit të Lartë dhe Shkencës

 

Kontakt:

Tel: +355 4 2224194

Email: linda.pustina@arsimi.gov.al

Drejtoria e Sportit

 

Kontakt:

Tel: +355 4 2223489

Email: vladimir.gjonaj@arsimi.gov.al

Drejtoria e Integrimit dhe Projekteve

 

Kontakt:

Tel: +355 4 2230462

Email: ermal.elezi@arsimi.gov.al

Drejtoria e Teknologjisë, Informacionit dhe Komunikimit

 

Kontakt:

Tel: +355 4 2230244

Email: ornela.koleka@arsimi.gov.al

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Mbështetëse

 

Kontakt:

Tel: +355 4 2230197

Email: alqi.kushi@arsimi.gov.al

Drejtoria e Financave

 

Kontakt:

Tel: +355 4 2230478

Email: mirela.bimo@arsimi.gov.al

Drejtoria e Shërbimeve Juridike

 

Kontakt:

Tel: +355 4 2224718

Email: erzen.tola@arsimi.gov.al

Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme

 

Kontakt:

Tel: +355 4 2225859

Email: altin.sula@arsimi.gov.al

 

[/text_tc][/column_tc][/section_tc]