Postuar më: 15/03/2019

Aplikim per kandidatura per Cmimin UNESCO 2019

 

Bashkëlidhur gjeni thirrjen për aplikim për kandidatura për Çmimin e UNESCO-s 2019: Arsimi për Zhvillimin e Qëndrueshëm (EDS).

Çmimi e UNESCO 2019, financohet nga qeveria japoneze për secilin laureat.

Procedura e detajuar është sipas formatit të përcjellë nga UNESCO, bashkëlidhur.

Aplikantët duhet të dorëzojne aplikimet ne format zyrtar ne Ministrine e Arsimit, Sportit dhe Rinisë deri ne 29 mars 2019.

Kandidaturat do të përcillen në Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, për procedurat e mëtejshme.

Suksese.

Aplikim per kandidatura per Cmimin UNESCO 2019

Të rejat e fundit