Denonco parregullsitë/korrupsionin për fondet e BE

Denonco Parregullsitë/Korrupsionin me Fondet e BE  në kontaktet:
IPARD.irregularities@financa.gov.al
IPA.irregularities@finanaca.gov.al
Tel/Fax:+355 4 228 1115