Dita Europiane e Gjuhëve

Dita e Europiane e Gjuhëve, Shtator 2017

Deklarata e Sekretarit të Përgjithshëm  të Këshillit të Europës, Z. Thorbjørn Jagland

Déclaration du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, Thorbjørn Jagland 

 

26 shtator 2016, 15 vjetori i Ditës Europiane të Gjuhëve: T’i bëjmë të flasin gjuhët e Europës  – ENFR

http://edl.ecml.at/edlevents.

http://edl.ecml.at/SLcountrygame

http://edl.ecml.at/languagetrivia

http://edl.ecml.at/edlphotocontest

Idioms from around the world:  reflecting similarities and differences in European languages
(http://edl.ecml.at/idioms )

Prioritare