Postuar më: 14/05/2021

DRAFT-STRATEGJIA KOMBËTARE E ARSIMIT 2021-2026

DRAFT-STRATEGJIA KOMBËTARE E ARSIMIT 2021-2026

LISTA E INDIKATORËVE/TREGUESVE TE DOKUMENTEVE STRATEGJIKË

Në lidhje me këtë proces konsultimi, për marrjen e mendimeve jeni të mirëpritur të kontaktoni në adresat zyrtare të MASR:

1.       Dikensa.Topi@arsimi.gov.al

2.       Voltisa.Koci@arsimi.gov.al.

Të rejat e fundit