Postuar më: 18/11/2019

Draft – Udhëzim “Për dokumentacionin dhe procedurat për hapjen, riorganizimin dhe mbylljen e institucionit të arsimit të lartë, degëve të tyre, njësive kryesore dhe programeve të studimit dhe për ndarjen ose bashkimin e institucionit të arsimit të lartë”

Të rejat e fundit