Postuar më: 01/09/2017

Drejtoritë Arsimore Rajonale

Drejtoritë Arsimore Rajonale

 

DAR Berat

http://darberat.arsimi.gov.al

 

DAR Dibër

http://dardiber.edu.al

 

DAR Durrës

http://dardurres.edu.al

 

DAR Elbasan

http://darelbasan.edu.al

 

DAR Fier

http://darfier.edu.al

 

DAR Gjirokastër

http://dargjirokaster.arsimi.gov.al

 

DAR Korçë

http://darkorce.edu.al

 

DAR Kukës

http://darkukes.edu.al

 

DAR Lezhë

http://darlezhe.edu.al

 

DAR Shkodër 

http://darshkoder.edu.al

 

DAR Tiranë Qytet

http://www.dartiraneqytet.edu.al/ 

 

DAR Tiranë Qark

http://dartiraneqark.edu.al

 

DAR Vlorë

http://darvlore.edu.al/

Të rejat e fundit