Postuar më: 26/10/2015

Fituesit e kategorive të veçanta, faza e II-të

 

Ministria e Arsimit dhe Sportit shpall listën e kandidatëve me statusin e tё verbrit, të invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik, tё jetimit, si dhe romёt dhe ballkano-egjiptianёt, fitues në ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë, në programet e studimeve jouniversitare profesionale, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet publike të arsimit të lartë, për vitin akademik 2015 – 2016, raundi i dytë i përzjedhjes.

 

Lista

 

Kandidatët të cilët rezultojnë fitues duhet të regjistrohen pranë sekretarive mësimore të fakulteteve.