Postuar më: 04/02/2014

Fituesit në konkurset e vendeve vakante pranë Drejtorisë Arsimore Rajonale Tiranë Qytet

Për pozicionin Jurist fitues janë:

  • Detjona Troka
  • Edlira Zeneli

 

Për pozicionin Përgjegjës IT dhe Statistikë

  • Redian Dengeri

 

Për pozicionin Përgjegjës i Progameve të Zhvillimit

  • Engjellushe Petriti

 

Për pozicionin Specialist Ekonimist

  • Merita Sako

 

Për pozicionin Specialist i Burimeve Njerëzore

  • Astrita Taci
  • Dafina Dodoveci
  • Edlir Terpo

 

Për pozicionin Specialist i Statistikës konkurimi anullohet.