Postuar më: 27/01/2014

Kandidatët e kualifikuar për konkursin e vendeve vakante pranë Drejtorisë Arsimore Rajonale Tiranë Qytet

Drejtoria Arsimore Rajonale, Tiranë Qytet, pas verifikimit paraprak të dosjeve të kandidatëve nga Komisioni ad hoc, shpall kandidatët e kualifikuar për provimin me shkrim si më poshtë:

Përgjegjës i Sektorit IT dhe Statistikë

 • Dafina Dodoveci
 • Gentiana Hyseni
 • Koço Josifi
 • Redian Dengeri
 • Minella Vrushaj

Nuk plotëson kushtet:

 • Erald Himaj

Përgjegjës i Sektorit  të Programeve të Zhvillimit

 • Anila Doda
 • Afërdita Toska
 • Engjëllushe Petriti
 • Kadrie Gurmani
 • Luiza Myrtaj
 • Xhevahire Disha

Specialist i Burimeve Njerëzore

 • Aida Nova
 • Aida Laçi
 • Aida Alimema
 • Ana Topalli
 • Anila Kelmendi
 • Anila Spaho
 • Anila Doda
 • Arjana Merepeza
 • Afërdita Toska
 • Ardita Xhyheri
 • Astrita Taçi
 • Blerina Konesha
 • Brielda Hoxha
 • Borana Thanasi
 • Dafina Dodoveci
 • Dashnor Hoxha
 • Esmeralda Limanaqi
 • Edlir Terpo
 • Eugerta Koçillari
 • Elona Gjoka
 • Ermira Buzi
 • Fran Cara
 • Fatbardha Toto
 • Flutura Bicaku
 • Lavdie Çela
 • Kadrie Gurmani
 • Martin Xhaferrja
 • Mirgeta Kapa
 • Rovena Agolli
 • Robert Marko
 • Sonil Llabani
 • Silvana Telaj
 • Sidrita Hoxha
 • Sonila Bardulla
 • Valbona Abedini
 • Xhemal Jaçe

Nuk plotësojnë kushtet:

 • Albana Çela ( Çorja)
 • Erinda Qose
 • Ermela Metaj

Jurist 

 • Ana Topalli
 • Ardita Plloçi
 • Arta Kasmi
 • Bora Osmanlli  (nëse sjell vërtetimin e eksperiencës së punës të noterizuar)
 • Detjona Troka
 • Dritan Stefanidhi  ( nëse sjell vërtetimin e eksperiencës së punës të noterizuar)
 • Edlira Zeneli
 • Mirjan Prifti
 • Kesjana Rusi
 • Kreshnik Çani
 • Suela Bili

Ekonomist 

 • Adjona Bejko
 • Erjola Pajaj
 • Elda Basha
 • Elisa Konomi
 • Merita Sako
 • Xhevahire Disha
 • Zhaneta Hoxha ( Gjeka)

Specialist Statistike

 • Anxhela Gjeçka
 • Anisa Balla
 • Borana Thanasi
 • Elda Basha
 • Herta Peti

Konkurimi për pozicionin Specialist  IT nuk do të zhvillohet për mosplotësim të numrit të mjafueshëm të kandidatëve që plotësojnë kriteret e kërkuara për këtë pozicion.

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 30.01.2014, në Drejtorinë Arsimore Rajonale të Tiranës sipas grafikut të mëposhtëm:

Nr  Pozicioni Ora
1 Përgjegjës i sektorit IT dhe Statistikë  10:30
2 Përgjegjës i Sektorit të Programeve të Zhvillimit  10:30
3 Specialist Statistike  10:30
4 Ekonomist  10:30
5 Jurist  10:30
6 Specialist i Burimeve Njerëzore  12:30

 

Intervista  do të zhvillohet në datën 31.01.2014, në Drejtorinë Arsimore Rajonale të Tiranës sipas grafikut të mëposhtëm:

Nr  Pozicioni Ora
1 Përgjegjës i Sektorit IT dhe Statistikë  8:30-9:30
2 Përgjegjës i Sektorit të Programeve të Zhvillimit  9:30-10:30
3 Specialist Statistike  10:30-11:30
4 Ekonomist  11:30-12:30
5 Jurist  12:30-14:00
6 Specialist i Burimeve Njerëzore  14:00-17:00