Kontaktet e Drejtorive

 

Drejtor i Përgjithshëm, Drejtoria e Përgjithshme e zhvillimit për Arsimin dhe Sportin:

Zamira Gjini

Email: zamira.gjini@arsimi.gov.al

 

Drejtor, Drejtoria e Shërbimeve të Përgjithshme:

Jetlir Gjergji

Email: jetlir.gjergji@arsimi.gov.al

 

Drejtor, Drejtoria e Programimit,  Standartizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator:

Voltisa Bleta (Koçi)

Email: voltisa.koci@arsimi.gov.al

 

Drejtor, Drejtoria e Jetësimit të Prioriteteve dhe Statistikave:

Ornela Koleka

Email: ornela.koleka@arsimi.gov.al

 

Drejtor, Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar:

Mirela Bimo

Email: mirela.bimo@arsimi.gov.al

 

Drejtor, Drejtoria e Integrimit, Koordinimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës:

Eglantina Killo

Email: eglantina.killo@arsimi.gov.al

 

Drejtor, Drejtoria e Burimeve Njerëzore:

Albana Çelaj

Email: albana.celaj@arsimi.gov.al

 

Drejtor, Drejtoria e Politikave të Arsimit të lartë dhe Kërkimit Shkencor:

Ermelinda Durmishi

Email: ermelinda.durmishi@arsimi.gov.al

 

Drejtor, Drejtoria e Auditimit:

Skënder Jaku

Email: skender.jaku@arsimi.gov.al

 

Drejtor, Drejtoria e Politikave të Arsimit Parauniversitar:

Shkëlqim Allkaj

Email: shkelqim.allkaj@arsimi.gov.al 

 

Drejtor, Drejtoria e Derregullimit, Lejeve dhe Licensave:

Bledar Biçoku

Email: bledar.bicoku@arsimi.gov.al