Kontaktet e Drejtorive

 

Drejtor i Përgjithshëm, Drejtoria e Përgjithshme e Politikave dhe zhvillimit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë:

Zamira Gjini

Email: zamira.gjini@arsimi.gov.al

 

Drejtor, Drejtoria e Politikave dhe Strategjive të zhvillimit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë:

Dikensa Topi

Email: dikensa.topi@arsimi.gov.al

 

Drejtor i Përgjithshëm, Drejtoria e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë për Arsimin, Sportin dhe Rininë:

Erzen Tola

Email: erzen.tola@arsimi.gov.al

 

Drejtor i Përgjithshëm, Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse:

Alqi Kushi

Email: alqi.kushi@arsimi.gov.al

 

Drejtor, Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar:

Mirela Bimo

Email: mirela.bimo@arsimi.gov.al

 

Drejtoria e Integrimit, Koordinimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës:

Iliriana Topulli

Email: iliriana.topulli@arsimi.gov.al

Drejtor, Drejtoria e Koncesioneve, Prokurimeve dhe Partneriteteve:

Ornela Koleka

Email: ornela.koleka@arsimi.gov.al

 

Drejtor, Drejtoria e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve :

Vladimir Gjonaj

Email: vladimir.gjonaj@arsimi.gov.al

 

Drejtor, Drejtoria e Programeve të Zhvillimit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë :

Ermelinda Durmishi

Email: ermelinda.durmishi@arsimi.gov.al

 

Drejtor, Drejtoria e Derregullimit, Lejeve, Licencave dhe Monitorimit :

Eglantina Killo

Email: eglantina.killo@arsimi.gov.al

 

Drejtor, Drejtoria e Auditimit:

Skënder Jaku

Email: skender.jaku@arsimi.gov.al