Postuar më: 31/01/2018

Kurrikula

2019

 

2017

 

          Aftësim teknologjik praktik, klasa 4                            Aftësim teknologjik praktik, klasa 5

          Art pamor, klasa 4 dhe 5                                            Dituri natyre, klasa 5

          Dituri natyre, klasa 4                                                   Edukim fizik, sporti dhe shëndeti, klasa 4 dhe 5

          Gjuhë e huaj e parë, klasa 4                                      Gjuhë e huaj e parë, klasa 5

          Gjuhë shqipe, klasa 4 dhe 5                                       Muzikë, klasa 4 dhe 5

          Histori, klasa 4                                                            Histori, klasa 5

          Matematikë, klasa 4                                                    Matematikë, klasa 5

          Qytetari, klasa 4                                                          Qytetari, klasa 5

          TIK, klasa 4 dhe 5

 

 

2016

 

PROGRAM ORIENTUES PËR PROVIMIN E LIRIMIT, VITI MËSIMOR  2015 – 2016

 

PROGRAMET MESIMORE

 

 

2015

 

PROGRAMET E LËNDËS SË HISTORISË

 

Programet lendore Klasa 1 dhe Klasa 6

 

 

 

Në kuadrin e reformës kurrikulare në arsimin parauniversitar Ministria e Arsimit dhe Sportit, për njohjen paraprake të të interesuarve, bashkëlidhur  publikon  disa nga programet e reja lëndore duke filluar nga klasa e parë e ciklit fillor dhe klasa e gjashtë e arsimit të mesëm të lartë.