Marrëveshjet e nënshkruara nga MAS me subjektet ofruese të testeve për gjuhët e huaja

Në bazë të Udhëzimit Nr.52, datë 03.12.2015 “Për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe testeve ndërkombëtarë, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë, në institucionet e arsimit të lartë”, dokumenti i njohjes së gjuhëve, mund të jetë një certifikatë, diplomë apo dëshmi, e lëshuar nga subjekte të njohura nga Ministria e Arsimit dhe Sportit, për ofrimin e testeve ndërkombëtare.

Të interesuarit gjejnë më poshtë subjektet, gjuhët dhe nivelin e tyre të njohura nga Ministria e Arsimit dhe Sportit

 

Subjekti Gjuha dhe niveli Nr. Prot dhe data e marrëveshjes me MAS Adresa Website
S.T.A Anglisht TOEFL ITP® – B1, B2, C1 Nr.4522, datë 29.04.2016 Rruga “Sami Frashëri”, 23/9, Tiranë http://sta-edu.com/ 
TOEIC® – B1, B2, C1 http://registration.sta-edu.com/  
S.T.A Frëngjisht TFI™ – B1, B2, C1 Nr. 4523, datë 29.04.2016 Rruga “Sami Frashëri”, 23/9, Tiranë http://sta-edu.com/ 
http://registration.sta-edu.com/ 
British Council – Dega Shqipëri Anglisht Aptis B1, Aptis B2 dhe Aptis C Nr. 5333, datë 25.05.2016 Rruga “Skënderbej”,nr. 12, Ambasada Britarike, 23/9, Tiranë https://www.britishcouncil.org/exam/aptis 
English Cultural Institute sh.p.k Gjuhë angleze “Cambridge – PET, FCE dhe CAE” Nr. Prot., 5475, datë 30.05.2016 Rruga “Pashko Vasa” Tiranë www.eci.com.al
Aleanca Fanceze e Tiranës Gjuhë Frënge “DELF dhe TCF “ Nr.8353 Prot. Datë 23.08.2016 Rruga e Barrikadave Nr. 122, Tiranë www.aftirana.org
Instituti Italian i Kulturës, Tiranë Gjuhë Italiane, CILS dhe CELI Nr. 709 Prot., datë 27.01.2017 Sheshi Skënderbej, Pallati i Kulturës, kati II. www.iictirana.esteri.it

 

 

  1. Udhezim_nr.52_dt_03.12.2015.pdf

 

Prioritare