Postuar më: 06/11/2021

Maturanët të cilët përfitojnë medaljen e artë.

Maturanët të cilët përfitojnë medaljen e artë në përfundim të arsimit të mesëm të lartë për vitin shkollor 2020-2021 dhe përfituesit nga vitet e tjera të cilët nuk kanë mundur ta tërheqin atë në vitin shkollor përkatës, duke plotësuar njërin nga dy kriteret:

 

  1. Kanë përfunduar arsimin e mesëm të lartë me notë mesatare 10.00, janë vlerësuar me jo më pak se notën 9.50 në secilin prej provimeve kombëtare të detyruara dhe me 10.00 në provimin kombëtar me zgjedhje të Maturës Shtetërore, si dhe kanë vlerësim në sjellje “shumë mirë” në të gjitha vitet e studimit.

 

  1. Janë fitues të njerit prej tri çmimeve të para në olimpiadat ndërkombëtare me më shumë se 15 vende pjesëmarrëse, sipas Rregullores “Për zhvillimin e olimpiadave kombëtare në arsimin parauniversitar dhe pjesëmarrja e nxënësve në olimpiadat ndërkombëtare”.

 

Të rejat e fundit