Postuar më: 05/10/2015

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizjen paralele në kategorinë ekzekutive – Specialist

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE – SPECIALIST