Postuar më: 17/05/2022

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR POZICIONIN DREJTOR I PËRGJITHSHËM I DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR

Të rejat e fundit