Postuar më: 11/06/2021

Njoftim nga UNESCO-s mbi shpalljen e Çmimeve Ndërkombëtare në Letërsi

Link-u i aplikimit: unesco.org/ilp/account

Afati i fundit për aplikime është data 13 qershor, ndërsa afati për paraqitjen e kandidaturave është data 27 qershor 2021.

Tema e thirrjes është: “Distanca gjithëpërfshirëse dhe mësimi i shkrimit dhe leximit digjital”.

Të rejat e fundit