Postuar më: 17/11/2014

Njoftim për lëvizje paralele në pozicionin Specialist (statistike) në Sektorin e Komunikimit, Publikimeve dhe Statistikës, në Drejtorinë e Teknologjisë, Informacionit dhe Komunikimit, në MAS