Postuar më: 28/02/2014

Njoftim për ndryshim date të konkursit për pozicionin vakant: Drejtor në Institutin e Zhvillimit të Arsimit (IZHA)

Njoftojmë se konkursi për pozicionin vakant: Drejtor në Institutin e Zhvillimit të Arsimit (IZHA), i planifikuar në datën 04.03.2014, ora 11.00, për arsye teknike do të zhvillohet në datën 05.03.2014,  ora 10.00, pranë Ministrisë së Arsimit dhe Sportit.