Postuar më: 13/11/2015

PJESËMARRJE NË SAMITIN EUROAZIATIK PËR ARSIMIN E LARTË 2016

EURIE është pikë e re takimi për institucionet e arsimit të lartë, ofruesit e shërbimeve arsimore, dhe akademikë nga e gjithë bota për të krijuar një bashkëpunim të vlefshme me rajonin e Euroazisë. EURIE do të shërbejë për shfaqjen e një edukim ndërkombëtare, si dhe një konferencë për të zgjeruar njohuritë, rrjetet dhe mundësitë e bashkëpunimit për pjesëmarrësit.

EURIE mbështetet akademikisht nga EURAS ( Unioni i Universiteteve Euroaziatike), që përfshin më shumë se 85 anëtarë nga institucionet e arsimit të lartë  nga e gjithë Evropa, Azia, dhe Lindja e Mesme.

Të gjitha shpenzimet e pjesëmarrjes në këtë aktivitet duhet të mbulohen nga vetë pjesëmarrësit.