Postuar më: 01/11/2018

Programet 2-vjeçare profesionale në arsimin e lartë: Rritje e numrit të studentëve dhe më shumë degë të reja

Programet 2-vjeçare profesionale në arsimin e lartë këtë vit kanë njohur një rritje të ndjeshme të studentë në auditorët e tyre por edhe më shumë degë të reja. Bazuar në reformën e arsimit të lartë, Ministria e Arsimit ka orientuar universitetet kryesisht rajonale për të hapur degë të reja për studentët të cilët duan të marrin njohuri profesionale dhe të punësohen sa më shpejt në tregu e punës. Në përmbyllje të pranimeve në universitet, ministrja Lindita Nikolla ka zgjedhur kampusin e ri universitar të Universitetit “Aleksandër Moisiu” për të folur për numrin e pranimit të studentëve dhe një plotësim të nevojave të tregut të punës me ofertën serioze akademike që ofrojnë universitet shqiptare. Nga Durrësi Nikolla deklaroi se këtë vit janë shtuar 70 programe të reja profesionale ndërsa informoi studentët se pas studimeve 2-vjeçare do të ketë edhe një sistem gjurmueshmërie të punësimit të tyre. Ndërkohë që kërkoi nga universitet të kthehen në pika zhvillimi për rajonin e tyre dhe të kontribuojnë për komunitetin.

 

“Sot që ne flasim nga 14 programe dy vjeçare, ku patjetër universiteti Durrësit ka pas sasinë më të madhe të këtyre programeve, kemi arritur në 70 programe dy vjeçare. Por kjo s’do të thotë që thjeshtë është vetëm nxitja për të hapur një program, e rëndësishme është që programet duhet të jenë zgjedhje së pari e studentëve dhe së dyti patjetër të adresojnë të gjithë nevojat që tregu i punës ka dhe nëse i referohemi këtij treguesi, shikojmë që ky vit ka shënuar 1655 studentë deri në këtë moment, sepse ju e dini që jemi në proces për të përmbyllur kuotat e fundit. Është një lajm shumë i mirë që në këtë programe Universiteti i Durrësit nuk ka asnjë kuota të lirë, pra kemi një rritje numri të studentëve në programet dy vjeçare që do të thotë një mendësi e re për t’a kultivuar tek të rinjtë dhe të rejat që nuk është thjeshtë dhe vetëm një diplomë “Bachelor” apo “Master” studimesh që mundëson suksesin në tregun e punës, por janë edhe programe të tilla.”

Pavarësisht se dominojnë programet e reja në universitete private, sipas ministren Lindita Nikolla ka një raport të përmbysur me numrin e studentëve të cilët kanë zgjedhur universitet publike. Ndërsa si preferencë këto programe janë përzgjedhur në masë edhe nga studentë me mesatare mbi 6.

 

“Nëse shikojmë vërtet në universitetet private janë 40 programe dy vjeçare dhe 30 në universitetet publike. Por nëse i referohemi numrit të studentëve kemi një raport të përmbysur, sigurisht edhe për shkak të gjithë standardit që gjithë universitetet publike ofrojnë, historikut të tyre, cilësisë profesoratit. Kemi 1143 studentë në programet profesionale të arsimit të lartë publik dhe 512 në ato private, duke pasur një raport 68 me 32%. Është edhe ky një tregues, një tregues jo vetëm për preferencën që kanë të rinjtë dhe të rejat, por besoj është edhe një tregues për të thënë njëherë së pari se e kam merak atë pjesë, që jo ligji i arsimit të lartë nuk adresonte më shumë favore për universitetet private, përkundrazi i vendoste për herë të parë edhe universitetet private dhe ato publike në të njëjtën kurbë dhe në të njëjtën masë. Jo domosdoshmërisht programet dy vjeçare janë zgjedhje e studentëve me mesatare nën 6, pasi 27% e të gjithë të regjistruarve në programe dy vjeçare rezulton që kemi një mesatare edhe mbi 6. Duhet përgëzuar dhe duhet përshëndetur për të parë dy programe dy vjeçare jo vetëm si dorës së dytë apo dorës tretë, por janë studime të larta që mundësojnë patjetër punësimin shumë më shpejtë në tregun e punës dhe nga ana tjetër nuk ngushtojnë aspak zgjedhjen e çdokujt që ka nevojë për karrierë, për të rifilluar një program të dytë studimi. Janë 328 nga 1655 studentë që janë në fazën e notës mesatare midis 7 dhe 8, janë 89 midis 7 dhe 8 dhe mbi 8 kemi 11 studentë. Lejomëni po ashtu të them që ky ka qenë një vit që programet dy vjeçare kanë qenë në një numër më të madh dhe janë 47 programe të reja dy vjeçare profesionale, nga të cilat 15 në institucionet e larta publike dhe 32 në institucionet e larta private.”

 

 

Ministrja e Arsimit paralajmëroi universitet publike ku nuk pati plotësim totalisht të kuotave, se do të ketë një analizim të situatës dhe të ofertës akademike, orientuar drejt tregut të punës dhe kontekstualizuar edhe më rajonin ku ofrohet ky profesion për të pasur sa më shumë efektivitet për studentët e ardhshëm.

 

Të rejat e fundit