Postuar më: 28/04/2020

PROGRAMET ORIENTUESE 2019-2020 (TË RISHIKUARA COVID-19)

PROGRAMET ORIENTUESE TË MATURËS SHTETËRORE (ARSIMI PROFESIONAL)

GJUHË E HUAJ

GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI

MATEMATIKË XIII

 

PROGRAMET ORIENTUESE TË MATURËS SHTETËRORE (GJIMNAZI)

BIOLOGJI

EKONOMI BËRTHAMË

FIZIKË

GJEOGRAFI

GJUHË E HUAJ

GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI

HISTORI

KIMI

MATEMATIKË

QYTETARI-PSIKOLOGJI

SOCIOLOGJI-FILOZOFI

 

PROGRAMET ORIENTUESE TË MATURËS SHTETËRORE (SHKOLLAT ME DREJTIM TË ORJENTUAR ARTISTIK DHE SPORTIV)

GJUHË E HUAJ

GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI

HISTORI ARTI

HISTORI BALETI

HISTORI MUZIKE

MATEMATIKË

 

PROGRAMET ORIENTUESE TË MATURËS SHTETËRORE (SHKOLLAT ME DREJTIM TË ORJENTUAR GJUHËSOR)

GJUHË E HUAJ

GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI

MATEMATIKË XII

 

 

 

 

 

Të rejat e fundit