Postuar më: 06/03/2019

Projektvendim “Për kriteret për përcaktimin e njësisë së vetëqeverisjes vendore, numrit thelbësor dhe kërkesës së mjaftueshme të personave të pakicave kombëtare, për t’u arsimuar në gjuhën e pakicës kombëtare”

Të rejat e fundit