Postuar më: 08/03/2019

Publikimi i kandidatëve për oficere sigurie të kualifikuar , në përfundim të shqyrtimit të dokumentacionit të aplikuesëve në shpalljen Nr.4

Të rejat e fundit