Raporti Mujor

DITARI MUJOR (Janar 2023) – Ministria e Arsimit dhe Sportit

 

DITARI MUJOR (Shtator 2022) – Ministria e Arsimit dhe Sportit

 

DITARI MUJOR (Gusht 2022) – Ministria e Arsimit dhe Sportit

 

DITARI MUJOR (Korrik 2022) – Ministria e Arsimit dhe Sportit

 

DITARI MUJOR (Qershor 2022) – Ministria e Arsimit dhe Sportit

 

DITARI MUJOR (Prill 2022) – Ministria e Arsimit dhe Sportit

 

DITARI MUJOR (Mars 2022) – Ministria e Arsimit dhe Sportit

 

DITARI MUJOR (Shkurt 2022) – Ministria e Arsimit dhe Sportit

 

DITARI MUJOR (Janar 2022) – Ministria e Arsimit dhe Sportit

 

Raporti Javor (21-27 Tetor 2019) – Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Raporti Javor (14-20 Tetor 2019) – Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Raporti Javor (7-13 Tetor 2019) – Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Raporti Javor – (23 – 29 Shtator 2019) – Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Raporti Javor – (9 – 15 Shtator 2019) – Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Raporti Javor – (2- 8 Shtator 2019) – Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Raporti Javor – (26 Gusht – 1 Shtator) – Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Raporti Javor – (19 – 25 Gusht 2019) – Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Raporti Javor – (12 – 18 Gusht 2019) – Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Raporti Javor – (29 – 4 gusht 2019) – Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Raporti Javor – (22- 28 Korrik 2019) – Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Raporti Javor – (15 – 21 Korrik 2019) – Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Raporti Javor – (8 – 14 Korrik 2019) – Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Raporti javor – (24 – 30 Korrik 2019) – Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Raporti javor – (17 – 23 qershor 2019) – Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Raporti javor – (10- 16 Qershor 2019) – Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Raporti javor – (3 – 9 Qershor 2019) – Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Raporti javor – (27 Maj – 2 Qershor 2019) – Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Raporti javor – (20 – 26 Maj 2019) – Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Raporti javor – (13 – 19 Maj 2019) – Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Raporti javor – (6 – 12 Maj 2019) – Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Raporti javor – (29 Prill – 5 Maj 2019) – Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Raporti javor – (22 – 28 Prill 2019) – Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Raporti javor – (15 – 21 Prill 2019) – Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Raporti javor – (8 – 14 Prill 2019) – Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Raporti javor – (1 – 7 Prill 2019) – Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Raporti javor – (23 – 31 Mars 2019) – Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Raporti javor (18 – 24 Mars 2019) – Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Raporti javor – (11 – 17 Mars 2019) – Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Raporti javor – (4 – 10 Mars 2019) – Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Raporti javor – (25 – 3 Mars 2019) – Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Raporti javor – (18 – 24 Shkurt 2019) – Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë