Reforma e Arsimit të Lartë dhe Kërkimit Shkencor

RAPORTI PËRFUNDIMTAR PËR REFORMIMIN E ARSIMIT TË LARTË DHE KËRKIMIT SHKENCOR

 

————————————————————————————————————————————————–

 

RAPORTI I PARË PËR REFORMIMIN E ARSIMIT TË LARTË DHE KËRKIMIT SHKENCOR

 

————————————————————————————————————————————————–

WEBSITE – KOMISIONI PËR ARSIMIN E LARTË DHE KËRKIMIN SHKENCOR

HTTP://WWW.KALKSH.ORG

 

Prioritare