Postuar më: 18/09/2014

Regjistrimi online i kandidatëve fitues për në IAL publike, faza e parë

Regjistrimi online i kandidatëve fitues për në IAL publike, faza e parë

Të gjithë fituesit e shpallur në listat paraprake (Raundi i parë, formulari A2, faza I) kanë të drejtë të bëjnë regjistrimin online në fazën paraprake nga data 16.09.2014 deri në datën 22.09.2014, ora 24:00.

Të regjistrohesh me opsionin “Vazhdoj konkurrimin për një preferencë më të lartë ”, do të thotë që nëse, në listat përfundimtare të cilat shpallen në datë 29.09.2014  grumbullon pikët e mjaftueshme për t’u shpallur fitues në ndonjë preferencë më të lartë, atëherë automatikisht fituesi kalon në atë preferencë dhe regjistrimin përfundimtar do ta kryejë në atë program studimi. Nëse kandidati nuk i arrin pikët për t’u shpallur fitues në një preferencë më të lartë, atëherë mbetet në po këtë program studimi ku u regjistrua në fazën paraprake. Pra nuk e humbet këtë program studimi dhe regjistrimin përfundimtar do ta kryejë pranë sekretarive të Universiteteve në këtë program studimi nga data 01.10.2014 deri në datën 07.10.2014.

Të regjistrohesh me opsionin “Konfirmoj regjistrimin përfundimtar në preferencën e fituar” do të thotë që edhe në listat përfundimtare, të cilat shpallen në datë 29.09.2014 , studenti do të shpallet fitues në po të njëjtën preferencë dhe regjistrimin përfundimtar do ta kryejë pranë sekretarive të Universiteteve në këtë program studimi nga data 01.10.2014 deri në datën 07.10.2014.

Në rastin kur fituesi nuk regjistrohet online në fazën paraprake, ai e humbet të drejtën të shpallet fitues në listat përfundimtare në datën 29.09.2014. Lutemi mos humbisni datat për regjistrimin paraprak.

Udhëzimin për regjistrimin mund ta gjeni po në faqen e AKP www.akp.gov.al . Lutemi ndiqni me kujdes hapat e udhëzimit që regjistrimi juaj të jetë i saktë.