Postuar më: 01/02/2014

Rezultatet e kandidatëve në konkurset me shkrim të vendeve vakante pranë Drejtorisë Arsimore Rajonale Tiranë Qytet

Rezultati pëfundimtar i konkursit për dy (2) vende vakante në pozicionet Jurist në Sektorin e Shërbimeve të Përgjithshme:

Nr Emri Mbiemri Vlerësimi 
1 Detjona Troka 52
2 Edlira Zeneli 45
3 Mirjan Pjetri 44
4 Kreshnik Çani 43
5 Kesjana Rusi 41
6 Suela  Bili 41
7 Ardita Plloçi 38
8 Ana Topalli 34
9 Arta Kasmi 26

 

Kualifikohen në fazën e intervistës me gojë gjashtë (6) të parët.

 

 

Rezultati pëfundimtar i konkursit për një (1) vend vakant në pozicionin Ekonomist në Sektorin e Programeve të Zhvillimit:

Nr Emri Mbiemri Vlerësimi
1 Merita Sako 62
2 Adjona Bejko 61
3 Xhevahire Disha 45
4 Elda Basha 33
5 Elisa Konomi 18

 

Kualifikohen në fazën e intervistës me gojë tre (3) të parët.

 

Rezultati pëfundimtar i konkursit për një (1) vend vakant në pozicionin Specialist në Sektorin e IT-së dhe Statistikës:

Nr Emri Mbiemri Vlerësimi
1 Herta Peti 45
2 Anisa Balla 36
3 Elda Basha 21

 

Kualifikohen në fazën e intervistës me gojë tre (3) të parët.

 

 

Rezultati pëfundimtar i konkursit për një (1) vend vakant në pozicionin Përgjegjës i Sektorit të IT-së dhe Statistikës:

Nr Emri Mbiemri Vlerësimi
1 Redian Dengeri 76
2 Dafina Dodoveci 67
3 Gentiana Hyseni 65
4 Koco Josifi 51
5 Minella Vrushaj 46

 

Kualifikohen në fazën e intervistës me gojë tre (3) të parët.

 

 

Rezultati pëfundimtar i konkursit për një (1) vend vakant në pozicionin Përgjegjës i Sektorit të Programeve të Zhvillimit:

Nr Emri Mbiemri Vlerësimi
1 Engjellushe Petriti 78
2 Anila Doda 59
3 Xhevahire Disha 57

 

Kualifikohen në fazën e intervistës me gojë tre (3) të parët.

 

 

Rezultati pëfundimtar i konkursit për tre (3) vendet vakante në pozicionet Specialist të Burimeve Njerëzore në Sektorin e Programeve të Zhvillimit:

Nr Emri Mbiemri Vlerësimi
1 Astrita Taçi 74
2 Edlir Terpo 73
3 Dafina Dodoveci 70
4 Esmeralda Limanaqi 69
5 Ardita Xhyheri 68
6 Martin Xhaferi 68
7 Aida Nova 56
8 Fatbardha Toto 55
9 Aida Alimema 54
10 Briela Hoxha 52
11 Anila Kelmendi 50
12 Fran Cara 50
13 Rovena Agolli 48
14 Flutura Bicaku 48
15 Sidrita Hoxha 47
16 Xhemal Jaçe 41
17 Anila Doda 44
18 Robert Marku 43
19 Aferdita Toska 42
20 Blerina Konesha 39
21 Ermira Buzi 38
22 Mirgeta Kapa 35
23 Sonil Llabani 34
24 Kadrie Gurmani 30
25 Valbona Abedini 29
26 Ana Topalli 24
27 Silvana Telaj 18
28 Lavdie  Cela 10

 

Kualifikohen në fazën e intervistës me gojë nëntë (9) të parët.

 

 

Intervistat  do të zhvillohen në datën 04.02.2014, në Drejtorinë Arsimore Rajonale të Tiranës.