Postuar më: 16/10/2018

SHPALLJE E DATËS DHE PUBLIKIMI I KRITEREVE TË VLERËSIMIT TË DOSJEVE TË KANDIDATURAVE PËR DREJTUES TË SHËRBIMIT NË STRUKTURAT SHËNDETËSORE UNIVERSITARE

Të rejat e fundit