Postuar më: 13/04/2014

Standard i ri komunikimi në arsimin parauniversitar

Standard i ri komunikimi në arsimin parauniversitar

Në kuadër të rritjes të cilësisë së punës në arsim, transparencës për publikun dhe nevojës për të patur një komunikim të drejtpërdrejt me mësuesin, Ministria e Arsimit dhe Sportit e shikon si një detyrim ndaj arsimit dhe qytetarëve mundësimin e matjes së performancës së punës të drejtuesve të Drejtorive Rajonale Arsimore dhe Zyrave Arsimore në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Ndaj MAS i ka ftuar ditën e shtunë të gjithë mësuesit e vendit të bëhen pjesë e një anketimi kombëtar duke dhënë vlerësimin e tyre për punën e deri tanishme të drejtuesve të DAR/ZA.

Për këtë, ditën e shtunë, datë 12.04.2014, në mesditë, në të gjithë vendin, në 63 qendra shkollore, u zhvillua procesi i anketimit të fshehtë nga mësuesit, proces i cili u monitorua nga përfaqësues të MAS dhe prej një trupe pedagogjike lokale.

Për t’a ndjekur nga afër këtë proces, ministrja e Arsimit dhe Sportit, znj. Lindita Nikolla, ishte e pranishme në shkollën e Mesme “Andon Z. Cajupi”, Tiranë, ku i’u përcolli mësuesve të pranishëm komentet e saj rreth rëndësisë së këtij procesi dhe arsyen e ftesës drejtuar për të marrë pjesë në këtë anketim.

Ftesa e Ministres Nikolla për të gjithë mësuesit e Republikës:

Te¨ nderuar me¨sues,

Lejome¨ni te¨ ndaj me ju, vlere¨simin dhe mire¨njohjen time te¨ plote¨ pe¨r pune¨n qe¨ ju kryeni, pe¨r pe¨rmire¨simin e cile¨sise¨ se¨ arsimimit dhe edukimit, ne¨ shkollat ku ushtroni misionin fisnik te¨ edukatorit.

Ne¨ ke¨ta muaj, bashkarisht kemi she¨njuar hapat e pare¨ ne¨ rruge¨n e nde¨rtimit te¨ partneritetit te¨ ri; qeveri-me¨sues-prinde¨r dhe nxe¨ne¨s.
Fale¨ ke¨tij partneriteti, jemi te¨ vendosur te¨ fillojme¨ kthese¨n ne¨ arsim, se¨ pari, duke kthyer tek c¸do familje shqiptare, sigurine¨ se nota nuk blihet, se diploma nuk shitet, se teksti nuk deformon dijen, se me¨suesit nuk pe¨rdoren nga politika, po aq sa edhe te¨ investojme¨ ne¨ arsim e edukim me synim pe¨rafrimin e shkolle¨s shqiptare ne¨ standartet e cile¨sise¨ evropiane, ku ne duam te¨ integrohemi.

Une¨ jam nje¨ ish me¨suese e matematike¨s. Kam punuar si me¨suese e drejtuese ne¨ arsim prej 16 vjete¨sh dhe nuk harroj, megjithe¨se tani jam be¨re¨ ministre, se sa mund e pune¨ fisnike be¨het, jo vete¨m ne¨ 45 minutat e ore¨s se¨ me¨simit, por gjate¨ gjithe¨ dite¨s pe¨r t’u pe¨rgatitur pe¨r ore¨t e dite¨s tjete¨r. Nuk harroj, sa shume¨ ju falni nga shpirti dhe qete¨sia e jete¨s suaj pe¨r edukimin dhe ndihme¨n e nxe¨ne¨sit ne¨ nevoje¨. Edhe gjumi i nate¨s, ju trazohet pe¨r nje¨ ze¨nke¨ adoleshente¨sh, apo pe¨r nje¨ largim nga ore¨t e me¨simit.

Jam ze¨ri juaj ne¨ qeverisje, po aq sa jam e vendosur qe¨ c¸do nje¨ri nde¨r ju te¨ respektoje¨ kodin e etike¨s dhe standartet e profesionit, sepse fisnike¨ria e te¨ qenurit me¨sues ruhet e nde¨rtohet me pune¨ te¨ ndershme e pasion. Ajo nuk rrjedh vetiu prej “shenjte¨rise¨” se¨ profesionit.
Ne¨ detyre¨n e ministres, ?do dite¨ po punoj fort pe¨r te¨ dhe¨ne¨ te¨ gjitha arsyet pe¨r ke¨do, se edhe nje¨ me¨suese mund t’ia dal te¨ arrij sukses ne¨ ke¨te¨ detyre¨, ne¨se puna, pe¨rkushtimi e vendosme¨ria pe¨rbe¨jne¨ te¨ dhe¨nat baze¨. Qe¨ ze¨ri juaj te¨ de¨gjohet dhe puna te¨ matet, ju kam ftuar sot, te¨ gjithe¨ve ju, me¨suesit e Shqipe¨rise¨, te¨ jepni vlere¨simin pe¨r pune¨n e deritanishme te¨ drejtuesve te¨ DAR/ZA.

Kam deklaruar se ata jane¨ ne¨ prove¨ dhe se arritjet e tyre do te¨ maten vete¨m me rezultate, ndaj me¨ munde¨soni ta arrij ke¨te¨ pe¨rmes vote¨s se¨ fshehte¨. Une¨, ju zotohem qe¨ do ta lexoj vote¨n drejt, ndaj ndjehuni sa te¨ lire¨ aq edhe ne¨ larte¨sine¨ e ke¨saj pe¨rgjegje¨sie te¨ re, duke menduar se jeni syri dhe mendja e Ministres se¨ Arsimit, pe¨r te¨ munde¨suar vlere¨simin e merituar pe¨r drejtore¨t e DAR/ZA, sipas vlere¨sise¨ qe¨ keni.

Faleminderit!  

Mikja juaj, Lindita NIKOLLA