Postuar më: 08/11/2021

THIRRJE PËR SHPREHJE INTERESI PËR VEND TË LIRË PUNE PËR KRYETARIN E SEKRETARIATIT NË KUADËR TË VEPRIMTARISË SË MBAJTJES SË SEKRETARIATIT TË “BOLOGNA FOLLOW UP GROUP” NGA REPUBLIKA E SHQIPËRISË

Të rejat e fundit