Postuar më: 02/02/2022

UDHËZIM I PËRBASHKËT NR. 1, DATË 19.01.2022 “PËR ORGANIZIMIN DHE ZHVILLIMIN E PROVIMEVE TË MATURËS SHTETËRORE DHE TË MATURËS SHTETËRORE PROFESIONALE 2022”

Të rejat e fundit