Postuar më: 28/07/2021

UDHËZIM I PËRBASHKËT NR. 13, DATË 09.07.2021 “PËR ORGANIZIMIN DHE ZHVILLIMIN E SESIONIT TË DYTË TË PROVIMEVE TË MATURËS SHTETËRORE 2021 DHE MATURËS SHTETËRORE PROFESIONALE 2021”

Të rejat e fundit