Postuar më: 16/10/2019

UDHËZIM I PËRBASHKËT NR.20, DATË 20.09.2019 PËR SKEMËN DHE ZBATIMIN E MODELIT TË FINANCIMIT TË INSTITUCIONEVE PUBLIKE TË ARSIMIT TË LARTË DHE KËRKIMIN SHKENCOR

Të rejat e fundit