Postuar më: 28/08/2018

UDHËZIM I PËRBASHKËT NR. 27, DATË 16.08.2018 PËR VITIN SHKOLLOR 2018-2019 NË SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR