Postuar më: 09/03/2022

UDHËZIM I PËRBASHKËT NR. 4, DATË 25.02.2022 PËR MËNYRËN E PËRDORIMIT TË FONDIT “GRANT/TRANSFERTË KORRENTE E BRENDSHME” PËR FEDERATAT SPORTIVE OLIMPIKE, KOMITETIN OLIMPIK KOMBËTAR SHQIPTAR DHE ORGANIZATËN KOMBËTARE ANTIDOPING

Të rejat e fundit