Postuar më: 09/05/2022

UDHËZIM NR. 10, DATË 06.05.2022 PËR NGRITJEN, FUNKSIONIMIN DHE ZHVILLIMIN PROFESIONAL TË RRJETIT KOMBËTAR TË MONITORUESVE, VLERËSUESVE DHE VLERËSUESVE ME BAZË RISKU PËR INTITUCIONET ARSIMORE PARAUNIVERSITARE

Të rejat e fundit