Postuar më: 10/04/2014

Udhëzim Nr. 12, datë 10.04.2014 “Për zhvillimit të Provimeve Kombëtare të Arsimit Bazë (Provime të Lirimit) 2014”

Udhëzim Nr. 12, datë 10.04.2014 “Për zhvillimit të Provimeve Kombëtare të Arsimit Bazë (Provime të Lirimit) 2014”