Postuar më: 07/06/2019

UDHËZIM NR.14 DATË 27.05.2019 PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE DHE PROCEDURAVE PËR PËRGATITJEN DHE LËSHIMIN E KARTËS SË STUDENTIT

Të rejat e fundit