Postuar më: 29/07/2021

UDHËZIM NR. 16, DATË 28.07.2021 “PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E SISTEMIT TË ZHVILLIMIT TË VAZHDUESHËM PROFESIONAL TË PUNONJËSVE ARSIMORË”

Të rejat e fundit