Postuar më: 07/08/2014

UDHËZIM NR.17, DATË 01.08.2014 “PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË ARSIMIT BAZË 2014, SESIONI I DYTË”