Postuar më: 26/08/2014

UDHËZIM NR.17 DATË 01.08.2014 “PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË, ARSIMIT BAZË 2014, SESIONI I DYTË”