Postuar më: 01/08/2014

UDHËZIM NR.18 DATË 01.08.2014 “PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE TË MATURËS SHTETËRORE 2014, SESIONI I DYTË”